ASUS ROG G551VW - Konfiguriranje dinamične omrežne povezave IP/PPPoE

background image

Konfiguriranje dinamične omrežne povezave IP/

PPPoE

OPOMBA: Če uporabljate povezavo PPPoE, nadaljujte na naslednje

korake.

ali

1. Zaženite

Settings (Nastavitve).

2. Izberite

Network & Internet (Omrežje in internet).

3. Izberite

Ethernet > Network and Sharing Center

(Središče za omrežje in skupno rabo).

4.

Izberite svoje lokalno omrežje in nato Properties

(Lastnosti).

5. Izberite

Internet Protocol Version 4 (Internetni

protokol različica 4) (TCP/IPv4) in nato Properties

(Lastnosti).

6. Tapnite

Obtain an IP address automatically

(Samodejno pridobi naslov IP) in nato OK (V

redu).

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

63