ASUS ROG G551VW - Informacije o pogonu DVD-ROM 

background image

Informacije o pogonu DVD-ROM

Pogon DVD-ROM vam omogoča prikaz in ustvarjanje lastnih CD-jev in DVD-jev. Če

si želite ogledati DVD-je, lahko kupite izbirno programsko opremo za ogled DVD-

jev.

OPOMBA: Pogon DVD-ROM je na voljo pri izbranih modelih.

Informacije o področnem predvajanju

Predvajanje DVD filmskih naslovov vključuje dekodiranje MPEG2 videa,

digitalnega AC3 avdia in dekodiranje CSS zaščitene vsebine. CSS ( občasno

poimenovan zaščita kopije) je poimenovanje sheme za zaščito vsebine in jo

je vpeljala filmska industrija, ki potrebuje zaščito proti nelegalnemu kopiranju

vsebin.
Čeprav obstaja več oblikovanih pravil, ki jih morajo nosilci CSS licenc upoštevati, je

najbolj pomembno pravilo o omejitvi predvajanja področnih vsebin. Za pospešitev

geografsko omejenih filmskih objav, se za določena geografska območja objavijo

DVD video naslovi, ki so spodaj označeni kot ‘’ Območne opredelitve’’. Zakon o

avtorskih pravicah zahteva, da so filmi na DVD-jih omejeni na določena območja

( ponavadi določena za območje v katerem se prodaja). Medtem ko se vsebina

filma na DVD-ju lahko predvaja v več območjih, CSS oblikovana pravila zahtevajo,

da sistemi, ki lahko predvajajo CDD zaščiteno vsebino, smejo le to predvajati v
samo eni regiji.

POMEMBNO! Območna nastavitev se z uporabo gledalčevega programa lahko do

petkrat spremeni tako, da lahko predvaja samo filme na DVD-ju, ki so nastavljeni

na zadnje območje. Sprememba območne kode po tem, bo potrebovala ponovno

tovarniško nastavitev, ki pa jo garancija ne pokriva. V primeru zahteve po ponovni

nastavitvi, je nosilec stroškov pošiljanja in ponovne nastavitve uporabnik.

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

107

Območne opredelitve

Območje 1

Kanada, ZDA, območja ZDA

Območje 2

Češka, Egipt, Finska, Francija, Nemčija, Zalivske države, Madžarska, Islandija, Iran,

Irak, Irska, Italija, Japonska, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Savdska

Arabija, Škotska, Južna Afrika, Španija, Švedska, Švica, Sirija, Turčija, VB, Grčija,

Bivše republike Jugoslavije, Slovaška

Območje 3

Burma, Indonezija, Južna Koreja, Malezija, Filipini, Singapur, Tajvan, Tajska, Vietnam

Območje 4

Avstralija, Karibski otoki (razen ZDA območij), Centralna Amerika, Nova Zelandija,

Pacifiški otoki, Južna Amerika

Območje 5

CIS, Indija, Pakistan, Ostala Afrika, Rusija, Severna Koreja

Območje 6

Kitajska

background image

108

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Pogon Blu-ray ROM vam omogoča ogled videoposnetkov visoke ločljivosti (HD) in

drugih diskov, kot so DVD-ji in CD-ji.

OPOMBA: Pogon Blue-ray ROM je na voljo pri izbranih modelih.

Definicije regij

Regija A

Države Severne, Srednje in Južne Amerike ter njihova ozemlja, Tajvan, Hong Kong,

Makao, Japonska, Koreja (Severna in Južna), države jugovzhodne Azije in njihova

ozemlja.

Regija B

Evropske, afriške države in države jugozahodne Azije ter njihova ozemlja,

Avstralija in Nova Zelandija.

Regija C

Države srednje in južne Azije, vzhodne Evrope ter njihova ozemlja, Kitajska in
Mongolija.

OPOMBA: Za več informacij glejte spletno stran pogona Blu-ray www.blu-

raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx.

Notranja skladnost modema

Prenosni računalnik z notranjim modemom je skladen z JATE (Japonska), FCC (ZDA,

Kanada, Koreja, Tajvan) in CTR21. Notranji modem je odobren v skladu z Odločbo

Sveta 98/482/ES o skupnem tehničnem predpisu za priključitvene zahteve za

priključevanje terminalske opreme na analogna javna komutirana telefonska

omrežja (PSTN). Vendar pa zaradi razlik med posameznimi PSTN-ji v različnih

državah odobritev sama po sebi ne daje brezpogojne zagotovitve uspešnega

delovanja na vsaki zaključni točki omrežja. V primeru težav se morate ob prvi

pojavitvi obrniti na svojega dobavitelja opreme.