ASUS ROG G551VW - Izjava komisije za zvezne komunikacije

background image

Izjava komisije za zvezne komunikacije

Ta naprava izpolnjuje pravila FCC, točka. 15. Delovanje je podrejeno dvema

pogojema:

Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj.

Ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo, ki lahko

povzroči neželeno delovanje.

Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda

B, v skladu s predpisi točke 15. pravilnika komisije za zvezne komunikacije (FCC).

Te omejitve so določene za zagotovitev sprejemljive zaščite pred škodljivimi

motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema povzroča, uporablja in oddaja

radijsko frekvenco in če ni pravilno nameščena in uporabljena v skladu z navodili,

lahko povzroči škodljive motnje na radijskih sprejemnikih. Kljub temu ni garancije,

da na določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča

škodljive motnje na radijskih ali televizijskih sprejemnikih, kar se da preveriti z

vklopom in izklopom sprejemnikov, lahko uporabnik motenje popravi z enim ali

več od navedenih ukrepov:

Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.

Povečajte razdaljo med aparati in sprejemnikom.

background image

112

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Priklopite aparat na vtičnico, ki ni ista na katero je priklopljen sprejemnik.

Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega /TV tehnika.

OPOZORILO! Zahtevana je uporaba zaščitenega kabla v skladu z FCC z

omejitvami žarčenja in za preprečitev motenja radijskega in televizijskega

sprejema v bližini. Uporabi naj se samo priloženi kabel za napajanje. Za

priklop I/O naprav na to opremo naj se uporablja samo zaščiten kabel.

Opozarjamo vas, da spremembe in prilagoditve, ki niso izrecno odobrene

s strani osebja, ki je odgovorno za odobritev, lahko razveljavijo vašo

pravico za upravljanje s to opremo.

(Prepisano iz Kodeksa zveznih pravil #47, točka 15,194, 1993, Washington DC:

Oddelek za zvezni register, Nacionalni arhiv in administracijski register, Oddelek
za tisk vlade ZDA.)