ASUS ROG G551VW - Izjava o omrežni združljivosti 

background image

Izjava o omrežni združljivosti

Izjava, ki jo mora proizvajalec dati priglašenemu organu in prodajalcu: "Ta izjava

navaja omrežja, v okviru katerih naj bi oprema delovala, in vsa priglašena omrežja,

pri katerih lahko pri medsebojnem delovanju z opremo nastopijo težave."

Izjava, ki jo mora proizvajalec dati uporabniku: "Ta izjava navaja omrežja, v okviru

katerih naj bi oprema delovala, in vsa priglašena omrežja, pri katerih lahko pri

medsebojnem delovanju z opremo nastopijo težave. Proizvajalec priloži tudi

izjavo, ki jasno navaja, v katerih primerih je omrežna združljivost odvisna od

fizičnih in programskih nastavitev stikal(-a). Poleg tega uporabniku svetuje, naj se

obrne na prodajalca, če želi opremo uporabiti v drugem omrežju."

Do sedaj je priglašeni organ CETECOM izdal številne pan-evropske odobritve

uporabe CTR 21. Rezultat so prvi evropski modemi, ki ne zahtevajo zakonodajnih
odobritev v vsaki posamezni evropski državi.