ASUS ROG G551VW - Varnostne informacije za optični pogon

background image

Varnostne informacije za optični pogon

Informacije o varni uporabi laserja

OPOZORILO! Da bi preprečili izpostavljenost laserju optičnega pogona,

pogona ne poizkušajte odmontirati ali popraviti sami. Za vašo varnost za

pomoč kontaktirajte profesionalnega tehnika.