ASUS ROG G551VW - Vzdrževanje prenosnega računalnika

background image

Vzdrževanje prenosnega računalnika

Pred čiščenjem prenosnega računalnika ga izključite

iz električnega napajanja in odstranite akumulator

(če je treba). Uporabite čisto celulozno gobico

ali krpo iz irhovine ter jo navlažite z raztopino

neabrazivnega detergenta in nekaj kapljicami tople

vode. S čisto krpo odstranite morebitno dodatno

vlago iz prenosnega računalnika.

Na prenosnem računalniku ali blizu njega ne

uporabljajte močnih raztopil, kot so razredčila,

benzen ali druge kemikalije.

Na prenosni računalnik ne postavljajte predmetov.

Prenosnega računalnika ne izpostavljajte močnim

magnetnim ali električnim poljem.

Prenosnega računalnika ne uporabljajte na dežju,

v vlažnih prostorih ali blizu tekočin oziroma ga ne

izpostavljajte tekočinam, dežju ali vlagi.

Prenosnega računalnika ne uporabljajte v prašnih

prostorih.

Prenosnega računalnika ne uporabljajte blizu mest,

kjer pušča plin.

background image

12

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika