ASUS ROG G551VW - Uporaba optičnega pogona

background image

Uporaba optičnega pogona

OPOMBA:

Položaj elektronskega gumba za odstranjevanje se razlikuje glede na

model prenosnega računalnika.

Dejanski videz optičnega pogona prenosnega računalnika je odvisen

od modela, postopki uporabe pa so enaki.

Vstavljanje optičnega diska

1.

Medtem ko je prenosni računalnik prižgan, pritisnite na

elektronski gumb za odstranjevanje, ki bo delno odstranil pladenj

optičnega pogona.

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

43

2.

Previdno izvlecite pladenj pogona.

POMEMBNO! Ne dotikajte se leče optičnega pogona. Prepričajte se, da v

bližini ni predmetov, ki bi se lahko ujeli pod optični pladenj.

3.

Disk držite za robove, tako da bo potiskana stran obrnjena

navzgor in ga previdno vstavite v zvezdišče.

4.

Plastično zvezdišče diska potisnite navzdol, da se zatakne v

zvezdišče optičnega pogona.

background image

44

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

5.

Pladenj pogona nežno potisnite, da se optični pogon zapre.

OPOMBA: Iz optičnega pogona med branjem podatkov običajno

prihajajo zvoki vrtenja in vibriranja.

Odprtina za ročno odstranjevanje

Odprtina za ročno odstranjevanje se nahaja na vratcih optičnega

pogona in se uporabi za odstranitev pladnja optičnega pogona v

primeru, ko elektronski gumb za odstranjevanje ne deluje.

Če želite pladenj optičnega pogona ročno odstraniti, v odprtino za

ročno odstranjevanje potiskajte izravnano sponko za papir, dokler se

pladenj pogona ne odpre.

OPOZORILO! Odprtino za ročno odpiranje uporabite le v primeru, ko

elektronski gumb za odstranjevanje ne deluje.

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

45