ASUS ROG G551VW - Bezglasna oprema 

background image

Bezglasna oprema

Telefonske sekretarice i telefoni sa zvučnikom se kvalifikuju, isto kao i modemi,

faks mašine, auto pozivači i alarmni sistemi. Oprema u kojoj je kvalitet govora

sa jednog kraja na drugi kontrolisan regulativama (npr. ručno držani telefoni i u

nekim državama bežični telefoni) nije uključena.

background image

110

E-priručnik za notebook računar

Sledeća tabela prikazuje države koje su trenutno pod CTR

21 standardom.

Država

Primenjeno

Još testiranja

Austrija

1

Da

Ne

Belgija

Da

Ne

Češka Republika

Ne

Nije primenljivo

Danska

1

Da

Da

Finska

Da

Ne

Francuska

Da

Ne

Nemačka

Da

Ne

Grčka

Da

Ne

Mađarska

Ne

Nije primenljivo

Island

Da

Ne

Irska

Da

Ne

Italija

Još uvek se razmatra

Još uvek se razmatra

Izrael

Ne

Ne

Linkenštajn

Da

Ne

Luksemburg

Da

Ne

Holandija

1

Da

Da

Norveška

Da

Ne

Poljska

Ne

Nije primenljivo

Portugal

Ne

Nije primenljivo

Španija

Ne

Nije primenljivo

Švedska

Da

Ne

Švajcarska

Da

Ne

Velika Britanija

Da

Ne

background image

E-priručnik za notebook računar

111

Ove informacije kopirane su iz CETECOM-a i daju se bez preuzimanja odgovornosti.

Za ažuriranu tabelu, pogledajte http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.

html.

1 Nacionalni zahtevi primenjuju se samo ukoliko oprema može da koristi pulsno

biranje (proizvođači mogu da izjave u uputstvu za korišćenje da je oprema

namenjena samo za DTMF signaliziranje, što čini bilo kakvo dodatno testiranje

besmislenim).

U Holandiji, dodatno testiranje je potrebno za funkcije serijskog povezivanja i ID

pozivaoca.