ASUS ROG G551VW - Deklaracija o kompatibilnost mreže

background image

Deklaracija o kompatibilnost mreže

Izjavu koju treba da da proizvođač Obaveštenog tela i prodavac: “Ova deklaracija

će ukazati na mreže sa kojima je oprema dizajnirana da radi i sve mreže za koje je

javljeno na će oprema možda imati problema sa radom.”

Izjava koju treba da da proizvođač korisniku: “Ova deklaracija će ukazati na mreže

sa kojima je oprema dizajnirana da radi i sve mreže za koje je javljeno na će

oprema možda imati problema sa radom. Proizvođač će takođe povezati izjavu

da bi stavio do znanja gde mrežna kompatibilnost zavisi od fizičkog podešavanja

i podešavanja softvera. Takođe će posavetovati korisnika da kontaktira prodavca

ukoliko korisnik želi da opremu koristi na drugoj mreži.”

Sve do sada, Obavešteno telo CETECOM-a je objavljivalo pan-evropsko odobrenje

koristeći CTR 21. Rezultat su prvi evropski modemi koji ne zahtevaju regulatorna

odobravanja u svakoj pojedinačnoj evropskoj državi.