ASUS ROG G551VW - FCC Izjava o oprezu prilikom izloženosti radio frekvenciji (RF)

background image

FCC Izjava o oprezu prilikom izloženosti radio

frekvenciji (RF)

UPOZORENJE! Upozoravamo vas da promene i modifikacije koje strana odgovorna

za saglasnost nije eksplicitno odobrila mogu da ukinu vaše pravo da koristite opremu.

«Proizvođač izjavljuje da je ovaj uređaj ograničen na Kanale 1 do 11 pri frekvenciji od

2.4GHz, od strane određenog firmvera konstrolisanog u SAD. »

Ova oprema u saglasnosti je sa FCC RF ograničenjima za izloženost određenih

za nekontrolisanu sredinu. Da bi se zadržala saglasnost sa FCC RF pravilima o

izlaganju, molimo izbegavajte direktan kontakt tokom emitovanja. Krajnji korisnici

moraju da prate posebna operaciona uputstva da bi ispunili saglasnost za RF

izlaganje.

background image

E-priručnik za notebook računar

113