ASUS ROG G551VW - Korišćenje tastature

background image

Korišćenje tastature

postavlja notebook računar u Sleep mode (Režim

spavanja)

uključuje ili isključuje Airplane mode (Avionski

režim)

NAPOMENA: Kada je uključen, Airplane mode