ASUS ROG G551VW - Funkcijski tasteri

background image

(Avionski režim) onemogućava korišćenje

bežičnog umrežavanja.

smanjuje osvetljenje ekrana

povećava osvetljenje ekrana

isključuje ekran

menja režim prikaza

NAPOMENA: Uverite se da je drugi ekran povezan

sa notebook računarom.

background image

E-priručnik za notebook računar

39

Omogućuje ili onemogućuje tačped

Uključuje ili isključuje zvučnik

Smanjuje jačinu zvuka na zvučniku

Povećava jačinu zvuka na zvučniku