ASUS ROG G551VW - Numerička tastatura

background image

Numerička tastatura

Numerička tastatura je dostupna

na pojedinima modelima notebook

računara. Ovu tastaturu možete

da koristite za unos brojeva ili kao

tastere za usmeravanje pokazivača.

Pritisnite

da

biste se prebacili sa

korišćenja tastature

za unos brojeva na

korišćenje tastera

za usmeravanje

pokazivača i obrnuto.

NAPOMENA: Izgled numberičke tastature se može razlikovati u zavisnosti

od modela ili teritorije, ali postupak njenog korišćenja ostaje isti.

background image

42

E-priručnik za notebook računar