ASUS ROG G551VW - Windows®10 tasteri

background image

Windows®10 tasteri

Na tastaturi vašeg notebook računara postoje dva specijalna Windows®

tastera koja se koriste na sledeći način:

Pritisnite ovaj taster da biste pokrenuli meni Start

Pritisnite ovaj taster da biste simulirali funkcije desnog klika.

background image

40

E-priručnik za notebook računar