ASUS ROG G551VW - Pokreti za dodirni ekran i tačped

background image

Pokreti za dodirni ekran i tačped

Pokreti vam omogućavaju da pokrećete programe i pristupate

podešavanjima notebook računara. Pogledajte sledeće ilustracije

prilikom korišćenja pokreta rukom na dodirnom ekranu* i tačpedu.

NAPOMENA: Sledeći snimci ekrana su priloženi samo kao reference.

Izgled dodirnog ekrana se može razlikovati u zavisnosti od modela.

Pokreti vam omogućavaju da pokrećete programe i pristupate

podešavanjima laptopa. Funkcije možete da aktivirate pomoću sledećih

pokreta rukom na dodirnom ekranu laptopa.