ASUS ROG G551VW - Korišćenje pokreta na dodirnom ekranu (na izabranim modelima)

background image

Korišćenje pokreta na dodirnom ekranu (na

izabranim modelima)

Prevlačenje sa leve ivice

Prevlačenje sa desne ivice

Prevucite sa leve ivice ekrana da

biste pokrenuli Task view (Prikaz

zadatka).

Prevucite sa desne ivice ekrana

da biste pokrenuli Action Center

(Centar za aktivnosti).

background image

32

E-priručnik za notebook računar

Tapnuti/dvaput tapnuti

Tapnuti i zadržati

Dodirnite aplikaciju da biste

je izabrali.

Dodirnite aplikaciju dvaput

da biste je pokrenuli.

Pritisnite i držite da biste otvorili

meni desnog klika miša.

Uvećanje

Umanjenje

Raširite dva prsta na panelu

dodirnog ekrana.

Sastavite dva prsta na panelu

dodirnog ekrana.

background image

E-priručnik za notebook računar

33

Prevlačenje prstom

Prevlačenje

Prevucite prstom da biste

pomerali nagore i nadole i takođe

da biste pomerali ekran nalevo ili

nadesno.

Prevucite da biste kreirali

okvir za izbor oko više

stavki.

Prevucite i otpustite stavku

da biste je premestili na

novu lokaciju.

background image

34

E-priručnik za notebook računar

Pomeranje pokazivača

Dodirnite bilo koje područje tačpeda da biste aktivirali njegov

pokazivač, zatim prevucite prstom po tačpedu da biste pomerili

pokazivač na ekranu.

Horizontalno prevlačenje

Vertikalno prevlačenje

Dijagonalno prevlačenje