ASUS ROG G551VW - Korišćenje notebook računara

background image

Korišćenje notebook računara

Ovaj laptop PC treba koristiti isključivo u sredinama

sa ambijentalnom temperaturom između 5°C (41°F)

i 35°C (95°F).

Pogledajte etiketu na dnu laptop PC-ja i proverite da

se vaš adapter za struju slaže sa oznakom za jačinu.

Ne ostavljajte notebook računar u krilu ili u

blizini nekog dela tela, u suprotnom može doći

do neugodnosti ili povreda izazvanih izlaganjem

toploti.
Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje,

dodatke i druge periferne uređaje sa vašim

notebook računarom.

Kada je uključen, vodite računa da ne prenosite i ne

prekrivate notebook računar materijalima koji mogu

smanjiti protok vazduha.

Ne stavljajte notebook računar na neravnu ili

nestabilnu radnu površinu.

Svoj notebook računar možete da pošaljete kroz

rendgenske mašine na aerodromu (koriste se na

predmetima u ručnom prtljagu), ali ga ne izlažite

magnetnim detektorima i palicama.

Obratite se svojoj avio kompaniji da biste se

informisali o mogućnostima upotrebe određenih

usluga i ograničenjima koja se moraju poštovati

prilikom korišćenja notebook računara tokom leta.

background image

E-priručnik za notebook računar

11