ASUS ROG G551VW - Pravilno odlaganje

background image

Pravilno odlaganje

NE bacajte laptop PC kao običan otpad. Ovaj

proizvod je dizajniran tako da omogući ispravno

ponovno korišćenje delova i može da se reciklira.

Simbol sa precrtanom kantom sa točkićima znači da

proizvod (električna, elektronska oprema i dugme

ćelije baterije koje sadrži đivu) ne treba odlagati kao

obično smeće. Proverite lokalne regulative vezane

za uklanjanje elektronskih proizvoda.

Ne bacajte bateriju kao obično smeće. Simbol

precrtane kante sa točkićima ukazuje na to da

bateriju ne treba odbacivati kao obično smeće.

background image

E-priručnik za notebook računar

13