ASUS ROG G551VW - Desna strana

background image

Desna strana

Priključak za slušalice/slušalice sa mikrofonom/mikrofon

Ovaj port vam omogućava da priključite zvučnike sa pojačalom

ili slušalice. Takođe možete da koristite ovaj port za povezivanje

slušalica sa mikrofonom ili eksternog mikrofona.

USB 3.0 port

Ovaj Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) port omogućava brzinu

prenosa do 5 Gbit/s i unazad je kompatibilan sa USB 2.0.

Optički drajv

Optički uređaj vašeg notebook računara može da podržava više

formata diskova kao što su CD i DVD diskovi, upisivi ili ponovo

upisivi diskovi.

Dugme za izbacivanje diska iz optičkog uređaja

Pritisnite ovo dugme da biste izbacili ležište optičkog diska.

background image

22

E-priručnik za notebook računar

Rupica za ručno izbacivanje diska iz optičke disk jedinice

Otvor za ručno izbacivanje se koristi za izbacivanje ležišta uređaja

u slučaju da elektronsko dugme za izbacivanje ne funkcioniše.

UPOZORENJE! Koristite otvor za ručno izbacivanje samo kada

elektronsko dugme za izbacivanje ne funkcioniše.

NAPOMENA: Više detalja potražite u odeljku Korišćenje optičke

disk jedinice, u okviru ovog priručnika.

Kensington® brava

Kensington® brava vam omogućava da osigurate vaš notebook

računar pomoću Kensington® kompatibilnih proizvoda za

sigurnost notebook računara.

background image

E-priručnik za notebook računar

23