ASUS ROG G551VW - Druge tasterske prečice

background image

Druge tasterske prečice

Takođe možete da koristite sledeće prečice na tastaturi koje će vam

pomoći prilikom pokretanja aplikacija i kretanja kroz Windows®10.

\

Pokreće „Start“ meni

Pokreće Action Center (Centar za aktivnosti)

Pokreće radnu površinu

Pokreće aplikaciju File Explorer (Istraživač

datoteka)

Otvara tablu Share (Deli)

Pokreće Settings (Podešavanja)

Pokreće tablu Connect (Poveži se)

Aktivira ekran za otključavanje

Umanjuje trenutno aktivni prozor

background image

58

E-priručnik za notebook računar

Pokreće Search (Pretragu)

Pokreće tablu Project (Projektuj).

Otvara prozor Pokreni

Otvara Centar za lakše korišćenje računara

Otvara kontekstni meni dugmeta Start

Pokreće ikonu lupe i uvećava ekran

Umanjuje ekran

Otvara Postavke naratora

background image

E-priručnik za notebook računar

59