ASUS ROG G551VW - Avionski režim

background image

Avionski režim

Airplane mode (Avionski režim) onemogućava bežičnu komunikaciju

i na taj način vam omogućava da bezbedno koristite notebook računar

prilikom leta.

NAPOMENA: Obratite se svojoj avio kompaniji da biste se informisali

o mogućnostima upotrebe određenih usluga i ograničenjima koja se

moraju poštovati prilikom korišćenja notebook računara tokom leta.

Uključivanje avionskog režima

background image

62

E-priručnik za notebook računar