ASUS ROG G551VW - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Pristupajte e-pošti, pregledajte Internet i delite aplikacije putem

društvenih mreža pomoću Wi-Fi veze notebook računara.

VAŽNO! Uverite se da je Airplane mode (Avionski režim) isključen kako

biste omogućili Wi-Fi funkciju notebook računara. Više detalja potražite u

odeljku Avionski režim u okviru ovog priručnika.

Povezivanje Wi-Fi-ja

Povežite vaš notebook računar sa Wi-Fi mrežom pomoću sledećih

koraka:

ili

1.

Izaberite ikonu

sa trake zadataka.

2.

Izaberite ikonu

za aktiviranje Wi-Fi-ja.

3.

Izaberite pristupnu tačku sa spiska dostupnih Wi-Fi

veza.

4. Izaberite

Connect (Poveži se) da biste pokrenuli

mrežnu vezu.

NAPOMENA: Od vas će možda biti zatraženo da unesete

sigurnosni ključ kako biste aktivirali Wi-Fi vezu.

background image

60

E-priručnik za notebook računar