ASUS ROG G551VW - „Start“ meni

background image

„Start“ meni

„Start“ meni je polazna tačka za programe, Windows® aplikacije, fascikle

i podešavanja vašeg notebook računara.

Možete da koristite „Start“ meni za sledeće uobičajene aktivnosti:

Pokretanje programa ili Windows® aplikacija

Otvaranje najčešće korišćenih programa ili Windows® aplikacija

Promenu podešavanja notebook računara

Dobijanje pomoći u vezi sa operativnim sistemom Windows

Isključivanje vašeg notebook računara

Odjavu iz operativnog sistema Windows ili prebacivanje na drugi

korisnički nalog

Promena podešavanja naloga, zaključavanje ili odjava s vašeg naloga

Pokretanje „Start“ menija

Isključivanje, ponovno pokretanje ili stavljanje notebook računara u režim spavanja

Pokretanje svih aplikacija

Pokretanje prikaza zadatka

Pokretanje aplikacije s trake zadataka

Pokretanje aplikacije sa ekrana Start

Pokretanje aplikacije File Explorer (Istraživač datoteka)

Pokretanje opcije Settings (Podešavanja)

Pokreće Search (Pretragu)

background image

48

E-priručnik za notebook računar