ASUS ROG G551VW - Prilagođavanje Windows® aplikacija

background image

Prilagođavanje Windows® aplikacija

Aplikacije možete da premeštate, menjate im veličinu, uklanjate ih ili

dodajete na traku zadataka iz „Start“ menija pomoću sledećih koraka:

Premeštanje aplikacija

Pritisnite i zadržite aplikaciju, a zatim je prevucite i

otpustite na novu lokaciju.

Postavite kursor miša iznad aplikacije, a zatim prevucite i

otpustite aplikaciju na novu lokaciju.

background image

E-priručnik za notebook računar

51

Uklanjanje aplikacija

Pritisnite i zadržite aplikaciju, a zatim dodirnite ikonu

.

Postavite pokazivač miša iznad aplikacije i zatim kliknite

na Unpin from Start (Ukloni sa „Start“ menija).

Koristite tastere sa strelicom da biste se kretali kroz
aplikacije. Pritisnite

, zatim izaberite Unpin from

Start (Ukloni sa „Start“ menija).

Promena veličine aplikacija

Pritisnite i držite aplikaciju, zatim dodirnite

i

izaberite veličinu pločice aplikacije.

Postavite pokazivač miša iznad aplikacije i kliknite

desnim tasterom na nju, a zatim kliknite na Resize

(Promeni veličinu).

Koristite tastere sa strelicom da biste se kretali kroz
aplikacije. Pritisnite

, a zatim izaberite Resize

(Promeni veličinu) i izaberite veličinu pločice aplikacije.

background image

52

E-priručnik za notebook računar

Dodavanje još aplikacija na Start ekran

Sa opcije All apps (Sve aplikacije), pritisnite i držite

aplikaciju koju želite da dodate na „Start“ meni i zatim

dodirnite Pin to Start (Dodaj u „Start“ meni).

Sa opcije All apps (Sve aplikacije), postavite kursor

miša iznad aplikacije koju želite da dodate na „Start“

meni i kliknite desnim tasterom na nju, a zatim kliknite

na Pin to Start (Dodaj u „Start“ meni).

Sa opcije All apps (Sve aplikacije), pritisnite

aplikaciju koju želite da dodate na „Start“ meni i zatim

izaberite Pin to Start (Dodaj u „Start“ meni).

Dodavanje aplikacija na traku zadataka

Pritisnite i zadržite aplikaciju, a zatim dodirnite Pin to

taskbar (Zakači na traku zadataka).

Postavite pokazivač miša iznad aplikacije i zatim kliknite

desnim tasterom na nju i zatim kliknite na Pin to

taskbar (Zakači na traku zadataka).

Koristite tastere sa strelicom da biste se kretali kroz
aplikacije. Pritisnite

, a zatim izaberite Pin to

taskbar (Zakači na traku zadataka).

background image

E-priručnik za notebook računar

53