ASUS ROG G551VW - Oporavak vašeg sistema

background image

Oporavak vašeg sistema

Upotreba opcija za oporavak na vašem notebook računaru omogućava

vam da vratite sistem u njegovo prvobitno stanje ili samo da osvežite

podešavanja sistema kako biste poboljšali performanse.

VAŽNO!

Napravite rezervnu kopiju svih datoteka sa podacima pre nego što

upotrebite bilo koju opciju za oporavak na notebook računaru.

Zapišite važna prilagođena podešavanja kao što su postavke mreže,

korisnička imena i lozinke kako biste izbegli gubitak podataka.

Uverite se da je notebook računar priključen na izvor napajanja pre

uspostavljanja početnih vrednosti sistema.

Operativni sistem Windows® 10 omogućava vam da iskoristite bilo koju

od sledećih opcija za oporavak:

Zadrži moje datoteke - Ova opcija vam omogućava da osvežite

svoj notebook računar bez gubitka ličnih datoteka (fotografija,

muzike, video zapisa i dokumenata) i aplikacija iz Windows®

prodavnice.

Pomoću ove opcije možete da vratite svoj notebook računar

na podrazumevana podešavanja i izbrišete druge instalirane

aplikacije.

Ukloni sve - Ova opcija ponovo postavlja vaš notebook računar

na fabrička podešavanja. Morate da napravite rezervnu kopiju

svojih podataka pre nego što pokrenete ovu opciju.

background image

80

E-priručnik za notebook računar

Go back to an earlier build (Vrati se na raniju verziju) - Ova

opcija vam omogućava da se vratite na raniju verziju. Koristite

ovu opciju ako vam ova verzija ne radi dobro.

Advanced startup (Napredno pokretanje) - Pomoću ove opcije

možete da izvršite druge napredne opcije oporavka na svom

notebook računaru kao što su:
-

Using a USB drive, network connection or Windows

recovery DVD (Upotreba USB diska, mrežne veze ili DVD-a

za oporavak operativnog sistema Windows) za pokretanje

notebook računara.

- Upotreba

Troubleshoot (Rešavanja problema) za

omogućavanje bilo koje od ovih naprednih opcija oporavka:

System Restore (Oporavak sistema), System Image Recovery

(Oporavak pomoću slike sistema), Startup Repair (Popravka

pri pokretanju), Command Prompt (Komandna linija), UEFI

Firmware Settings (Postavke UEFI firmvera), Startup Settings

(Postavke pri pokretanju).