ASUS ROG G551VW - Izvršenje opcije oporavka

background image

Izvršenje opcije oporavka

Pratite sledeće korake za pristup i korišćenje bilo koje od dostupnih

opcija oporavka za vaš notebook računar.
1. Pokrenite

Settings (Podešavanja) i izaberite Update and

security (Ažuriranje i bezbednost).

background image

E-priručnik za notebook računar

81

2.

U okviru opcije Update and security (Ažuriranje i bezbednost),

izaberite Recovery (Oporavak) , a zatim izaberite opciju

oporavka koju želite da izvršite.

background image

82

E-priručnik za notebook računar

background image

E-priručnik za notebook računar

83