ASUS ROG G551VW - Najčešća pitanja u vezi sa hardverom

background image

Najčešća pitanja u vezi sa hardverom

1.

Crna tačka ili ponekad obojena tačka se pojavljuje na ekranu

kada uključim laptop. Šta treba da uradim?
Iako se te tačke redovno pojavljuju na ekranu, one neće uticati

na sistem. Ako to nastavi da se dešava i počne da utiče na rad

sistema, obratite se ovlašćenom ASUS servisnom centru.

2.

Boja i osvetljenost ekrana su nejednaki. Kako to da rešim?
Na boju i osvetljenost ekrana mogu da utiču ugao i trenutni

položaj laptopa. Osvetljenost i ton boje laptopa se takođe može

razlikovati u zavisnosti od modela. Možete da koristite funkcijske

tastere ili parametre prikaza u operativnom sistemu da biste

podesili izgred ekrana.

3.

Kako mogu maksimalno da produžim trajanje baterije

laptopa?
Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:

Koristite funkcijske tastere da biste podesili osvetljenost

ekrana.

Ako ne koristite Wi-Fi vezu, prebacite sistem u Airplane

mode (Režim rada u avionu).

Iskopčajte sve USB uređaje koje ne koristite.

Zatvorite aplikacije koje ne koristite, naročito one koje

zauzimaju previše sistemske memorije.

background image

100

E-priručnik za notebook računar

4.

LED indikator za bateriju se ne pali. Šta nije u redu?

Proverite da li je adapter za napajanje ili baterija pravilno

spojena. Možete i da iskopčate adapter za napajanje ili

bateriju, sačekate minut, a zatim ih ponovo povežete sa

strujnom utičnicom i laptopom.

Ako je problem i dalje prisutan, obratite se za pomoć

lokalnom ASUS servisnom centru.

5.

Zašto tačped ne radi?

Pritisnite

da biste uključili tačped.

6.

Kada reprodukujem audio i video datoteke, zašto ne čujem

nikakav zvuk sa audio zvučnika na laptopu?
Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:

Pritisnite

da biste povećali jačinu zvuka.

Proverite da li su zvučnici potpuno utišani.

Proverite da li su slušalice povezane sa laptopom i uklonite

ih.

7.

Šta treba da uradim ukoliko izgubim adapter za napajanje

laptopa ili baterija prestane da radi?

Obratite se za pomoć lokalnom ASUS servisnom centru.

background image

E-priručnik za notebook računar

101

8.

Laptop ne reaguje dobro na pritiske na tastere jer se

pokazivač stalno pomera. Šta treba da uradim?
Proverite da li nešto slučajno dodiruje ili pritiska tačped dok

kucate na tastaturi. Možete da isključite tačped pritiskom na

.

9.

Umesto prikazivanja slova, pritisak na tastere „U”, „I” i „O” na

tastaturi prikazuje brojeve. Kako to da promenim?

Pritisnite taster

ili

(na pojedinim modelima) na

laptopu da biste isključili ovu funkciju i koristili pomenute tastere

za unošenje slova.

background image

102

E-priručnik za notebook računar