ASUS ROG G551VW - Krav strömsäkerhet

background image

Krav strömsäkerhet

Produkter med elektrisk ström med värden på upp till 6A och som är tyngre än

3Kg måste använda godkända elsladdar som är större än eller lika med: H05VV-F,

3G, 0.75mm

2

eller H05VV-F, 2G, 0.75mm

2

.