ASUS ROG G551VW - Höger sida

background image

Höger sida

Uttag för hörlur/headset/mikrofon

Denna port ger dig möjlighet att ansluta förstärkta högtalare

eller hörlurar. Du kan också använda porten för att ansluta ditt

headset eller en extern mikrofon.

USB 3.0-port

Denna universalseriebussport 3.0 (USB 3.0) har en

överföringshastighet på upp till 5 Gbit/s och är bakåtkompatibel

till USB 2.0.

Optisk enhet

Den optiska enheten på din bärbara dator kan stödja olika

diskformat, som CD-skivor, DVD-skivor, inspelningsbara skivor

eller överskrivbara skivor.

Utmatningsknapp för optisk skivenhet

Tryck på knappen för att mata ut den optiska enhetens bricka.

background image

22

E-manual för bärbar dator

Optiska diskenhetens manuella utmatningsöppning

Hålet för manuell utmatning används för att mata ut brickan om

den elektroniska utmatningsknappen inte fungerar.

VARNING! Använd bara hålet för manuell utmatning när den

elektroniska utmatningsknappen inte fungerar.

OBS! För mer information, se kapitlet Använda den optiska enheten

i manualen.

Kensington® säkerhetsöppning

Kensington® säkerhetsöppning ger dig möjlighet att säkra din

bärbara dator med Kensington®-kompatibla säkerhetsprodukter

för bärbara datorer.

background image

E-manual för bärbar dator

23