ASUS ROG G551VW - BIOS-inställningar

background image

BIOS-inställningar

OBS! BIOS-skärmbilderna i denna sektion är endast till som referens. De

verkliga skärmbilderna kan variera med modell och territorium.

Systemstart

Denna meny ger dig möjlighet att ställa in dina

systemstartsprioriteringar. Se följande procedurer när du ställer in din

systemstartsprioritering.

1. På

Boot (start) skärmen välj Boot Option (startalternativ) #1.

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

70

E-manual för bärbar dator

2.

Tryck på

och välj en enhet som Boot Option #1.

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Boot Option #1

Windows Boot Manager
Disabled

background image

E-manual för bärbar dator

71

Säkerhet

Denna meny ger dig möjlighet att ställa in lösenord för administratör

och användare av din bärbara dator. Det ger också möjlighet att

kontrollera åtkomsten till din bärbara dators hårddiskenhet, gränssnitt

för indata/utdata (I/O) och USB.

OBS!

Om du installerar ett User Password (Användarlösenord), blir du

uppmanad att ange detta innan du öppnar den bärbara datorns

operativsystem.

Om du installerar ett Administrator Password

(Administratörslösenord), blir du uppmanad att ange detta innan

du öppnar BIOS.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,

then this only limits access to Setup and is

only asked for when entering Setup. If ONLY

the user’s password is set, then this is a

power on password and must be entered to boot

or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User
Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The

password length

must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

72

E-manual för bärbar dator

För att ställa in lösenord:

1. På

Security (säkerhets-) skärmen välj Setup Administrator

Password (inställning administratörslösenord) eller User
Password (användarlösenord)
.

2.

Skriv in ett lösenord och tryck

.

3.

Skriv in lösenordet igen och tryck

.

För att rensa lösenordet:

1. På

Security (säkerhets-) skärmen välj Setup Administrator

Password (inställning administratörslösenord) eller User
Password (användarlösenord)
.

2.

Ange nuvarande lösenord och tryck på

.

3.

Lämna fältet Create New Password (skapa nytt lösenord) tomt

och tryck på

.

4. Välj

Yes (Ja) i bekräftelserutan och tryck på

.

background image

E-manual för bärbar dator

73

Gränssnittssäkerhet för I/O

I säkerhetsmenyn kan du öppna I/O Interface Security

(gränssnittssäkerhet för I/O) för att låsa eller låsa upp några

gränssnittsfunktioner på din bärbara dator.

Att låsa I/O gränssnittet:

1.

På skärmen Security (Säkerhet) välj I/O Interface Security

(I/O gränssnittssäkerhet).

2.

Välj ett gränssnitt som du vill låsa och klicka på

.

3. Välj

Lock (Lås).

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]
HD AUDIO Interface [UnLock]
USB Interface Security

If Locked, LAN

controller will

be disabled.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

background image

74

E-manual för bärbar dator

USB gränssnittssäkerhet

Via menyn I/O Interface Security-menyn (Gränssnittssäkerhet för I/

O) kan du även öppna USB Interface Security (Gränssnittssäkerhet

för USB) för att låsa eller låsa upp portar och enheter.

Att låsa USB-gränssnittet:

1.

På skärmen Security (Säkerhet) välj I/O Interface Security

(I/O gränssnittssäkerhet) > USB Interface Security (USB-

gränssnittssäkerhet).

2.

Välj ett gränssnitt som du vill låsa och klicka på Lock (Lås).

OBS! Ställer man in USB Interface (USB-gränssnittet) Lock (lås), låser

man och döljer även External Ports (externa portar) och andra enheter

som inkluderas under USB Interface Security (Gränssnitt för USB).

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]
CMOS Camera [UnLock]
Card Reader [UnLock]

If Locked, all

USB device will

be disabled

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB Interface

Lock
UnLock

background image

E-manual för bärbar dator

75

Ställ in huvudlösenord

I menyn Security (Säkerhet) kan du använda Set Master

Password (Ställ in huvudlösenord) för att installera en

lösenordsaktiverad åtkomst till hårddiskenheten.

För att ställa in HDD-lösenordet:

1.

PÅ skärmen Security (Säkerhet) klicka på Set Master

Password (Ställ in masterlösenord).

2.

Skriv in ett lösenord och tryck på

.

3.

Skriv igen för att bekräfta lösenordet och tryck på

.

4.

Klicka på Set User Password (Ställ in användarlösenord)

och upprepa föregående steg för att ställa in

användarlösenordet.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Set HDD Master

Password.
***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is

set,then this only limits access to Setup

and is only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then

this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup,

the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

background image

76

E-manual för bärbar dator

Spara och Avsluta

För att spara konfigurationsinställningarna väljer du Save Changes and

Exit (Spara ändringar och avsluta) innan du avslutar BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup

after saving the

changes.

background image

E-manual för bärbar dator

77

Uppdatera BIOS.

1.

Verifiera exakt modell på bärbar dator och hämta den senaste

BIOS-filen för din modell på ASUS webbplats.

2.

Spara en kopia av den hämtade BIOS-filen på ett USB-minne.

3.

Sätt i USB-minnet på den bärbara datorn.

4.

Starta om den bärbara datorn och tryck på

under POST.

5.

Från BIOS inställningsprogram klicka på Advanced > Start Easy
Flash (avancerat > Starta Easy Flash),
tryck sedan på

.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]
Wake on Lid Open [Enabled]
Power Off Energy Saving [Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack

Press Enter to run

the utility to

select and update

BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

78

E-manual för bärbar dator

6.

Lokalisera den hämtade BIOS-filen på USB-minnet och tryck på

.

7.

Efter BIOS uppdateringsprocessen klicka på Exit > Restore

Defaults (avsluta > återställ standard) för att återställa

systemet till dess standardinställning.

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

ASUSTek Easy Flash Utility

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G551
Version: 101
Build Date: Oct 26 2012
Build Time: 11:51:05

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

MXIC 25L Series

background image

E-manual för bärbar dator

79