ASUS ROG G551VW - Vanliga frågor om hårdvara

background image

Vanliga frågor om hårdvara

1.

En svart prick, eller ibland en färgad prick, uppträcder på

skärmen när jag sätter på datorn. Vad ska jag göra?
Trots att prickarna normalt uppträder på skärmen, påverkar de

inte systemet. Om incidenten fortsätter och efterhand påverkar

systemets prestanda, kontakta ett godkänt ASUS servicecenter.

2.

Min skärmbild har ojämn färg och ljusstyrka. Hur kan jag

åtgärda det?
Färgen och ljusstyrkan på skärmbilden kan påverkas av vinkeln

och datorns placering. Ljusstyrkan och färgtonen på datorn kan

även variera med modellen. Du kan använda funktionsknapparna

eller skärminställningarna i operativsystemet för att justera

skärmbildens utseende.

3.

Hur kan jag maximera datorbatteriets livslängd?
Du kan prova att göra något av följande:

Använd funktionsknapparna för att ställa in skärmbildens

ljusstyrka.

Om du inte använder någon Wi-Fi-anslutning, ändra

systemet till Airplane mode (flygplansläge).

Ta bort USB-enheter som inte används.

Stäng applikationer som inte används, speciellt de som tar

upp mycket systemminne.

background image

100

E-manual för bärbar dator

4.

LED-indikatorn för mitt batteri tänds inte. Vad är fel?

Kontrollera om strömadaptern eller batteriet sitter riktigt.

Du kan även ta bort strömadaptern eller batteriet, vänta

någon minut och sedan sätta i dem igen i datorn och

strölmuttaget.

Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala ASUS

servicecenter för hjälp.

5.

Varför fungerar inte min styrplatta?

Tryck på

för att aktivera styrplattan.

6.

Varför hör jag inget ljud från datorns högtalare när jag spelar

ljud- eller videofiler?
Du kan prova att göra något av följande:

Tryck på

för att höja högtalarvolymen.

Kontrollera om högtalarnas ljud stängts av.

Kontrollera om en hörlurskontakt är ansluten till den

bärbara datorn och ta bort den.

7.

Vad ska jag göra om jag blir av med min bärbara dators

strömadapter eller batteriet upphör att fungera?

Kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp.

background image

E-manual för bärbar dator

101

8.

Min bärbara dator utför inte tangenttryckningarna riktigt

eftersom markören rör sig hela tiden. Vad ska jag göra?
Kontrollera att inget oavsiktligt rör vid eller trycker på styrplattan

när du skriver på tangentbordet. Du kan även avaktivera

styrplattan genom att trycka på

.

9.

När jag trycker på “U”-, “I”- och "O"-tangenterna på

tangentbordet, visas siffror istället för bokstäver. Hur kan jag

ändra det?

Tryck på

tangenten eller

(på vissa modeller) på

datorn för att stänga av funktionen och använd dessa tangenter

för att skriva in bokstäver.

background image

102

E-manual för bärbar dator