ASUS ROG G551VW - มุมมองงาน

background image

มุมมองงาน

สลับระหว่างแอปและโปรแกรมที่เปิดอยู่โดยใช้คุณสมบัติมุมมองงาน

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้มุมมองงานเพื่อสลับระหว่างเดสก์ทอปต่าง ๆ ได้ด้วย

การเปิดมุมมองงาน

แทปไอคอน

บนทาสก์บาร์ หรือปัดจากขอบซ้ายของหน้าจอ

วางตำาแหน่งเมาส์เหนือไอคอน

บนทาสก์บาร์ และคลิกไอคอน

กด

บนแป้นพิมพ์

background image

54

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์