ASUS ROG G551VW - การเปิดโปรแกรมจากเมนูเริ่ม

background image

การเปิดโปรแกรมจากเมนูเริ่ม

หนึ่งในการใช้เมนูเริ่มที่บ่อยที่สุดก็คือ การเปิดโปรแกรมที่ติดตั้งบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

แทปที่โปรแกรมเพื่อเรียกใช้งานโปรแกรม

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือโปรแกรม จากนั้นคลิกเพื่อเปิดโปรแกรม

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเรียกดูระหว่างโปรแกรมต่าง ๆ กด

เพื่อเปิดโปรแกรม

หมายเหตุ: เลือก All apps (แอปทั้งหมด) ที่ส่วนล่างของหน้าจอด้านซ้าย

เพื่อแสดงรายการโปรแกรมและโฟลเดอร์ที่สมบูรณ์บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณในลำาดับเรียงตามตัวอักษร

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

49